Escriu-nos
El present document estableix les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquesta pàgina web (www.masleymans.com) i la compra de productes a la mateixa (en endavant, les "condicions. Li preguem llegeixi atentament les següents condicions, la nostra política de Cookies i la nostra Política de Privacitat  abans de fer ús d'aquesta pàgina web.
Si té alguna pregunta relacionada amb les Condicions o les Polítiques de Protecció de Dades pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de les nostres vies de contacte.

1. LES NOSTRES DADES

La venda d'articles a través d'aquesta pàgina web està realitzat sota la denominació de Masley Leymans per Masley Leymans SL, societat limitada amb NIF B62137369 amb domicili fiscal a Mataró, carrer de la Riera, 74-76, 08301, MATARO, Inscrita al registre mercantil de Mataró, al tom 32221, FOLI 109, Full B 203.279 INSCRIPCIÓ 3 i correu electrònic marketing@masleymans.com

2. LES SEVES DADES I VISITES A AQUESTA PÀGINA WEB

La informació o dades personals que ens faciliti sobre vostè seran tractades d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 26 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que es refereix al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes.

En fer ús d'aquesta pàgina web vostè accepta el tractament d'aquesta informació i dades, i declara que tota la informació o dades que ens faciliti són vertaderes i es corresponen amb la realitat.

3. ÚS DEL NOSTRE LLOC WEB

L'ús d'aquesta pàgina web s'entendrà com a fraudulent si no és utilitzada per al seu ús normal, és a dir, per a realitzar consultes sobre productes, o realitzar comandes. Qualsevol altre ús no està autoritzat per la nostra empresa.

En realitzar una comanda els nostres clients es comprometen a facilitar dades reals, de manera contrària, la comanda no serà vàlida i serà anul·lada. L'ús d'aquesta pàgina web no està autoritzat per a menors de 18 anys. Al registrar-en la nostra pàgina, haurà d'acceptar la nostra Política de Privacitat, autoritzant a la nostra empresa a l'ús de les seves dades per a la gestió de les seves comandes, així com per a les comunicacions oportunes.

4.- COM FER UNA COMANDA

La comanda seguirà el seu procés un cop confirmat el pagament de la mateixa, seguint les indicacions de la pàgina web. Rebrà la "Confirmació de la comanda" i les actualitzacions de l'estat de la comanda via correu electrònic. Aconsellem revisar les dades de la compra, personals i de productes, abans de la confirmació final.

En el cas de produir-se un error en la comanda, en les dades o altres, s'ha de dirigir al més aviat possible al nostre servei d'atenció al client, via mail a ventas@masleymans.com o via telèfon al 693.043.509.

5.- DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Abans de finalitzar la comanda, vostè podrà comprovar la disponibilitat d'estoc del producte a les nostres botigues de roba, de manera que en qualsevol cas es reemborsarà un producte abonat si no es mostra per error en l'actualització d'estocatge durant la compra.

6.- LLIURAMENT

Els lliuraments es realitzaran de dilluns a divendres, en un termini màxim de 3 dies hàbils. En el cas de retard en l'enviament, per causes alienes a la nostra voluntat, els serà comunicat. S'entén per lliurada la comanda un cop recepcionat, per vostè o per un tercer (acreditat mitjançant signatura a la recepció), en l'adreça de lliurament indicada.

En el cas de no poder realitzar el lliurament en l'adreça lliurada, es proporcionarà una segona direcció per al lliurament. De no poder realitzar de cap manera el lliurament, es retornarà la comanda a les nostres instal·lacions.

Considerarem anul·lada la compra al transcórrer 6 dies des de l'últim intent de lliurament de la comanda, no podent-se realitzar per causes alienes a la nostra empresa.

7.- PREU I PAGAMENT

Els preus de tots els productes inclouen l'IVA. No s'inclouen les despeses d'enviament, que s'afegiran en el moment de la finalització de la compra.
Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes que han rebut la Confirmació.
Un cop hagueu seleccionat tots els articles que vulgueu comprar, aquests s'hauran afegit a la cistella i el pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament. Per a això haurà de seguir els passos del procés de compra, omplint o comprovant la informació en cada pas que se li demana. Així mateix, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, podrà modificar les dades de la seva comanda.
Tingueu en compte que el canvi de talla únicament estarà disponible quan s'empri qualsevol dels següents mètodes de pagament: Visa i MasterCard.
En fer clic a "Autoritzar Pagament" vostè està confirmant que la targeta de crèdit és seva.
Per minimitzar el risc d'accés no autoritzat, es codificaran les dades de la targeta de crèdit.
L'entitat emissora és la responsable d'autoritzar el pagament mitjançant targeta de crèdit, de manera que no ens fem responsables de retard o no lliurament en el cas de no autorització bancària.

8.- COMPRA COM A CONVIDAT

És possible la compra a través de www.masleymans.com com a usuari convidat. En aquest cas se li demanaran únicament les dades imprescindibles per a la tramitació de la comanda, i se li oferirà el registre com a usuari, en finalitzar la compra, si ho desitja.

9.- IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT I FACTURACIÓ

De conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de Desembre, de l'Impost sobre el valor afegit, el lliurament d'articles s'entendrà localitzat en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol, excepte si l'adreça de lliurament està a Canàries, Ceuta i Melilla.

10.- POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

Hi ha un dret de desistiment reconegut legalment als consumidors i usuaris.
El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè va adquirir la possessió material dels béns.
Per exercir el dret de desistiment, haurà de notificar-nos a Masley Leymans, a l'adreça de carrer La Riera, 74-76, o bé escrivint-la per correu a ventas@masleymans.com, la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca abans que venci el termini corresponent.
El seu dret a desistir el contracte serà d'aplicació exclusivament a aquells productes que es retornin exactament en les mateixes condicions que vostè els va rebre. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany, per la qual cosa haurà de ser curós amb el producte mentre estigui en la seva possessió. Si us plau, torni l'article utilitzant o incloent els seus embolcalls originals i altres documents o regals per compra en cas que l'acompanyin.

Devolucions a través de missatger

Ha de posar-se en contacte amb nosaltres, a través del nostre mail de contacte ventas@masleymans.com perquè puguem organitzar la recollida en el seu domicili. Això suposarà un cost addicional per l'enviament.
Si vostè decideix retornar-nos els articles a ports deguts estarem autoritzats a carregar-li les despeses en què puguem incórrer.
Després d'examinar l'article li comunicarem si té dret al reemborsament total de les quantitats abonades. El reemborsament s'efectuarà el més aviat possible i en qualsevol cas dins del termini màxim de 14 dies des de la data en què vostè ens va comunicar la seva intenció de desistir. No obstant això, podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els productes. El reemborsament s'efectuarà sempre amb el mateix mitjà de pagament que vostè va utilitzar per pagar la compra.

Canvi de Talla

En el cas que necessiti fer un canvi de talla li enviarem un missatger al seu domicili, i  haurà en tot cas lliurar el producte sense cap demora i en un termini màxim de 3 dies naturals. Li farem arribar el producte seleccionat de nou en el termini de dos o tres dies des de la recepció del producte, i en tot cas en el termini màxim de 30 dies a comptar des d'aquesta data. Aquesta opció no suposarà cap cost addicional per a vostè, sempre que es tracti d'un primer canvi, si hi ha canvis posteriors haurem de aplicar-li costos d'enviament.

Productes Defectuosos

Els productes que venem, sovint poden presentar característiques diverses dels materials naturals com ara variació en la textura, els nusos i el color, però aquestes no tenen la consideració de defectes o tares. Únicament seleccionem els productes de la màxima uniformitat, però les característiques naturals són inevitables i han de ser acceptades com a part de l'aparença individual del producte.

11.- ESDEVENIMENTS FORA DEL NOSTRE CONTROL

No som responsables per cap incompliment o retard en alguna de les obligacions assumides quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable (causa força major).

12.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L'ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través d'aquesta pàgina web es sotmetran a la jurisdicció i tribunals competents que corresponguin d'acord amb la legislació vigent en cada moment.